جدول مواد موجود در میوه ها
توسط : پروازاخر

                جدول مواد موجود در میوه ها

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نوع میوه        مقدار اب            املاح           مواد ازت دار        چربی           هیدارت دو کربن

انجیر               79                57/0                  3/1               27/0               19-18

انگور              85                 43/0                 45/1              40/1                  19

سیب               85                  45/0                30/0              30/0                 14-15

موز                75                   85/0                45/1              55/0               22-32

خرما              75/21             65/1                  9/1               90/0                73/74

توت فرنگی         90               64/0                 96/0               55/0                  9

و ...                       

دوشنبه 20/1/1386 - 15:13
پسندیدم 0
UserName