اثر تربيت در كودك

آن مـرد بـزرگ ((66)) , چـنـدين بار به محضر امام زمان (ع ) شرفياب شده بود.آن گاه كه كودكى بـيش نبود, روزى در مجلسى نشسته بود.ازهر موضوعى سخنى به ميان آمد تا اين كه به غيبت از بعضى افرادكشيده شد.آن كـودك خداترس نتوانست طاقت بياورد و در آن جا گوش به غيبت بسپارد.مى دانست اگر او آنـهـا را از غـيبت باز دارد, به جهت كمى سن , از او نخواهند پذيرفت .گريه كنان از مجلس گناه بـيـرون آمد.گريه او همه را به تعجب واداشت .كسانى كه او را نمى شناختند, فكركردند گريه او هـمـچـون گـريـه ديـگـر كودكان زود رنج است .وقتى از اوعلت گريه را پرسيدند, كودك نگاه مـعـنـادارى بـه آنـها كرد و گفت : چگونه در مجلسى بنشينم كه در آن آشكارا گناه و نافرمانى خدامى شود.((67)) 

66- آية اللّه سيد محمدمهدى بحرالعلوم .

67- شيخ طوسى , امالى , ج 1, ص 114 .

 

دوشنبه 20/1/1386 - 14:41
پسندیدم 0
UserName