عشق چيست
توسط : بر ز خ
سلام
عشق مثل ویلون است. نوای آن اوج و فرود دارد اما سیمهایش همیشه

ماندنی است . " باخ "

با اینکه عشق شباهت زیادی به جنون دارد همه از اینکه روزی گرفتار

جنون بوده اند به خود می بالند. " کارلایل "
دوشنبه 20/1/1386 - 13:4
پسندیدم 0
UserName