برق گرفتگی
توسط : پروازاخر

اگر شخصي در تماس مستقيم با جريان برق قرار گرفته باشد ، بايد فورا به او کمک شود . وي ممکن است بي هوش شده باشد ، يا به علت گرفتگي عضلاني قادر به حرکت نباشد . اما از سوي ديگر ، نجات چنين فردي خطرناک است ، زيرا اگر دست به بدن او بزنيد ، ممکن است برق شما را هم بگيرد ، پس در وهله اول مواظب باشيد خودتان دچار برق گرفتگي نشويد

دوشنبه 20/1/1386 - 13:2
پسندیدم 0
UserName