شبها خوابت نمي بره...
توسط : goolrooz2

 شبها خوابت نمي بره ستاره ها را بشمر، اگه كم اومد قطره هاي بارون رو بشمر، اگه بند اومد به رفاقتمون فكر كن چون نه كم مياد نه بند مياد...  

دوشنبه 20/1/1386 - 12:37
پسندیدم 0
UserName