سرنوشت ماشین بکهام ...
توسط : پروازاخر

اتومبیل شخصی بکهام پس از مدتها پیدا شد این اتومبیل مسروقه عاقبت سر از مقدونیه در اورد
خوش هم منزل وزیر کشور این کشور  که گفته هر وقت دیوید بکهام اتومبیل رو بخواهد میدهم
این در حالی هست که این اتومبیل بیست دست گردش کرده بعد به دست وزیر کشور مقدونیه رسیده

يکشنبه 19/1/1386 - 22:53
پسندیدم 0
UserName