درد دل
توسط : moonlight2000

الهي من در كلبه فقيرانه خود چيزي دارم كه تو در عرش كبريايي خود نداري،

من چون تويي دارم و تو چون خود نداري.

يکشنبه 19/1/1386 - 18:21
پسندیدم 0
UserName