توصیه های آیت ا... بهجت پیرامون نماز و عبادت
توسط : پروازاخر

مگر معراج نمی خواهید . مگر نمی خواهید بالا بروید پس نماز کامل بخوانید . محک نماز است .نماز به منزله کعبه و تکبیر الاحرام یعنی پشت سر انداختن همه چیز غیر از خدا و داخل شدن در حرم الهی است . و قیام به منزله صحبت دو دوست و رکوع خم شدن در مقابل مولای خویش ، سجده نهایت خضوع و خاک شدن در مقابل اوست .


وقتی بنده در آخر نماز از پیشگاه خدا باز می گردد سوغات سلامی از ناحیه او می آورد .

ایشان از قول مرحوم آیت ا... سید علی قاضی می فرمایند: اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند.

اگر انسان دریابد که خداوند متعال همیشه و و در همه حال از هر زیبایی زیبا تر است از انس او هرگز جدا نمی شود .

اگر پادشاهان جهان می دانستند که انسان ممکن است در حال عبادت به چه لذت هایی برسد هیچ گاه دنبال این مسائل مادی و دنیوی نمی رفتند .

اگر کسی مقید به نماز باشد نماز اول وقت بخواند به جایی که باید برسد خواهد رسید .

کسی که بداند هرکه خدا را یاد کند خدا همنشین اوست احتیاج به هیچ وعظی ندارد .

اول وقت نماز با توجه به نماز وارد شوید و هنگام خواندن حمد و سوره به معنای آن توجه داشته باشید تا این ارتباط حفظ شود .

برای حال پیدا کردن در نماز :


الف)در خارج از نماز گناه نکنیم .


ب) در هنگام نماز حصاری دور خود بکشیم تا غیر ازخدا داخل نشود.


ج) باید علم و عملتان از هم جلوتر نرود .


9. برای داشتن خشوع در نماز


در اول نماز باید توسلی حقیقی به امام زمان ( عج) بکنیم و عمل را


تمام و کمال انجام دهیم.


10. برای حضور قلب در نماز


به محض اینکه متوجه شدیم حضور داریم از آن حال خارج نشویم .

  1.  

بر گرفته از سایت صلاهwww.salat.ir

يکشنبه 19/1/1386 - 17:47
پسندیدم 0
UserName