...بابای مهربونم هنوز دوست دارم وبه عشق تو هنوز نفس می کشم .از هدیه قشنگی که ...
توسط : ghazaaal
برگشتم نه واسه گفتن حرفای نگفته... واسه این برگشتم تا تنهاییم رو با تبیان به پایان برسونم و حرفایی که مونده بود وبه بهترینم نگفته بودم بگم ...بابای مهربونم هنوز دوست دارم وبه عشق تو هنوز نفس می کشم .از هدیه قشنگی که بهم دادی  باز هم تشکر..کاش غزلت لیاقت این همه زیبایی ها رو داشته باشه.. کامیارو موفق باشید دوستدار شما 
يکشنبه 19/1/1386 - 16:52
پسندیدم 0
UserName