اما اينا بهونه ي قشنگي نيست
توسط : ghazaaal

 

امروز فردا پس فردا حتي تا چندروز آينده نمي خوام صدات رو بشنوم .. نمي خوام صدامو بشنوي چون بدجوري مريضم .. مي دونم الان فکر کردي از حرفاي تو ناراحتم اما اينا بهونه ي قشنگي نيست تو مي دوني ا ين کارم فقط به خاطر بيماري  نيست حتي واسه حرفايي نيست که بينمون رد وبدل مي شه مي دوني پس نمي گم..نمی گم که باز که باز یه چیزی داره میرنجونه دل غزل ناب لحظه هاتو... .

يکشنبه 19/1/1386 - 16:46
پسندیدم 0
UserName