خوابت رو ديدم... برام جالب بود اخه من هميشه تو رو مغرورتر از اينا مي ديدم ...
توسط : ghazaaal

 

خوابت رو ديدم... خواب تو رو که دقيقا عکس اون چيزي بود که تو فکر مي کردي و من مي گفتم اشتباهه ... برام جالب بود اخه من هميشه تو رو مغرورتر از اينا مي ديدم بابا قبلا بهم گفته بود اما باور نمي کردم اخه تو خودت اين  حرفو زده بودي .. اما مهم نيست قبلا هم گفته بودم بذار خدا آخر اين بازي رو برامون رقم بزنه

 

يکشنبه 19/1/1386 - 16:39
پسندیدم 0
UserName