و خيلي ساده تر يادشون مي ره دروغاي قشنگي که واسه هم گفتند
توسط : ghazaaal


ميگن آدما والا ترين موجوداتند اما من اينو باور ندارم ... اونايي که ادعاي والا بودن مي کنند ساده از رو قلب عزيزاشون مي گذرند .. ساده فراموش مي کنند ... و خيلي ساده تر يادشون مي ره دروغاي قشنگي که واسه هم گفتند
مي دوني تنها خوسته من از تو چيه؟؟ اگه قراره تنها بمونم  مهم نيست اگه قراره بريم مهم نيست اگه قراره همه چيز فراموش شه مهم نيست .. ازت نمي خوام که بموني نمي خوام که تنها نباشم نمي خوام بر خلاف ميلت رفتار کني   فقط ازت يه چيز مي خوام اونم اينه که هيچ وقت دروغ نگي درست مثل حالا! اخه دروغ تنها چيزيه که بي اندازه منو از همه چيز بيزار ميکنه   حتي عزيزترينهام ...
 مي دوني ريا تنها چزيه که قلب منو مي شکونه ...

يکشنبه 19/1/1386 - 16:38
پسندیدم 0
UserName