وحدت در فرمایشات مقام معظم رهبری
توسط : پروازاخر

 امروزه دنياي اسلام كه از جهت ذخائر مادي و انساني و فكري و تاريخي ، يكي از بزرگترين مجموعه هاي جهان است ، بيش از هميشه نيازمند وحدت و تقريب است 
  مقام معظم رهبری -

يکشنبه 19/1/1386 - 14:24
پسندیدم 1
UserName