اگر دوست نداريد كسی فايلی را در كامپيوتر شما جستجو كند , ميتوانيد Search را از منوی Start حذف كنيد.
 برای اين كار رجیستری را باز کنید (در Run تایپ کنید regedit) ، به زير كليد زير برويد:
[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVresion/Policies/Explorer]
و يك مقدار DWORD به نام NoFind بسازيد و به آن مقدار ۱ بدهيد. بدين ترتيب حتی كليد های F۳ و Windows+F نيز كار نخواهند كرد.

يکشنبه 19/1/1386 - 13:39
پسندیدم 0
UserName