...
توسط : goolrooz2

عشق و مثل اب مي توني تو دستت قايم كني اما اخرش يه روز دست تو باز مي كني مي بيني نيست قطره قطره چكيد و بدون اينكه بفهمي دستت پر از خاطره شده...

يکشنبه 19/1/1386 - 11:13
پسندیدم 0
UserName