چرا گناه مي كنيم...
توسط : mk1364

به نام خدا.

امام خميني (ره) فرمودند: عالم محضر خداست در محضر خدا معصيت نكنيد.

اگر ما انسانها هميشه ودر همه حال خداوند متعال را حاضر وناظر بر اعمال خود بدانيم هيچگاه به اين راحتي گناه نمي كرديم .در واقع يكي از بزرگترين دلايل ارتكاب گناه از سوي ما فراموش كردن خداوند متعال و دلبستن به لذات اين دنياي فاني و ناپايدار است.اميد كه روزي ما هم به اين توفيق دست يابيم كه در همه حال خداوند متعال را حاضر وناظر بر اعمال خود ببينيم.انشاالله.

درپناه حق.

يکشنبه 19/1/1386 - 11:1
پسندیدم 0
UserName