حديث...
توسط : mk1364

به نام خدا.

اظهار تنگدستي وتظاهر به فقر آدمي را فقير مي سازد.

حضرت علي(عليه السلام)

يکشنبه 19/1/1386 - 10:40
پسندیدم 0
UserName