اگه می توتی ین کار رو بکن
توسط : arya271

 اگر تونستید تو ویندوز xpکلمه ای به نام con رو برای اسم پوشه ای بگذارید

يکشنبه 19/1/1386 - 0:10
پسندیدم 0
UserName