دل پر درد
توسط : Shimi80

درون سينه آهي سرد دارم
رخي پژمرده ، رنگي زرد دارم
ندانم عاشقم ، مستم ، چه هستم ؟
همي دانم دلي پر درد دارم  
 
شنبه 18/1/1386 - 11:46
پسندیدم 0
UserName