دارو در چشم علی (ع)

 امام علی (ع) فرمود:

 من از زمانی که بدنیا آمدم مظلوم بودم. حتی زمانی که برادرم عقیل به چشم درد مبتلاشد ، می گفت : در چشم من دارو نریزید مگر آنکه در چشم علی هم بریزید، و در چشم من هم بدون آنکه دردی داشته باشد دارو می ریختند!

 

شنبه 18/1/1386 - 9:56
پسندیدم 0
UserName