خواب
توسط : nayebi

شبي خواب ديدم با خدا کنار ساحل قدم مي زنم رد پاي هردوي ماروي ساحل بود وقتي برگشتم به کذشته نگاه کردم ديدم در مواقع سختي تنها يک رد پا در کنار ساحل است . پس به خدا گله کردم : که اي خدا چرا در مواقع سختي مرا تنها ميگذاري خدا لبخند زد و گفت : فرزندم در آن مواقع تو بر دوش من بودي.

 

 

شنبه 18/1/1386 - 0:20
پسندیدم 0
UserName