پست الکترونيکی : پست الکترونيکی جايی است که GPRS در آن خودنمايی می کند.با توجه به ارتباط دائمی با اينترنت و پرداخت به ازای اطلاعت ورودی/خروجی، شما می توانيد به نامه های الکترونيکی دوستان و يا همکاران خود در هر زمان با حداقل هزينه و حداکثر سرعت پاسخ دهيد و يا برای کارهای فوری به ديگران نامه دهيد.

پيغام های لحظه ای : ارتباط دائمی به اينترنت به شما امکان می دهد تا همواره پيغام های فوری خود را که توسط نرم افزار های Chat فرستاده می شوند، در هر لحظه دريافت و به آنها پاسخ دهيد.يعنی شما می توانيد از IRC/ICQ/Yahoo Messenger/MSN Messenger/AOL Messenger و... در تمامی مدت روز بهره ببريد.

MMS : تنها بستری که شما می توانيد از امکانات صدا، تصوير و ويدئو در سیستم MMS يا Multimedia Messaging Service - که نسخه پيشرفته SMS می باشد - به طور کامل بهره مند شويد، GPRS می باشد.

مرور سايت های وب : همچون ديگر خدمات، شما توسط GPRS می توانيد تقريبا با سرعتی معدل خطوط تلفن معمولی، يعنی 56 کيلوبيت در ثانيه، صفحات مورد علاقه خود را مرور کنيد.

WAP

کارهای گروهی : GPRS به شما امکان می دهد تا همواره به تقويم کاری و يا اطلاعات اشتراکی همکاران خود دسترسی داشته باشيد.

رتبه ......کاربرد .................................محيط
1 پست الکترونيکی داخلی شرکت...... .GPRS
2 پست الکترونيکی بر روی اينترنت..... ..GPRS/SMS
3 سرويس های اطلاعاتی.................. GPRS
4 انجام کارهای روزمره .......................GPRS
5 دسترسی به LAN از راه دور............. GPRS
6 انتقال اطلاعات.............................. GPRS
7 مرور وب....................................... GPRS
8 ديدن تصاوير غيرمتحرک ...................GPRS
9 ديدن تصاوير متحرک....................... GPRS/HSCSD
10 گپ دوستانه............................... GPRS/SMS
11 انجام کارهای خانه....................... GPRS
12 انجام کارهای گروهی ...................GPRS
13 صدا.......................................... GPRS

جمعه 17/1/1386 - 17:13
پسندیدم 0
UserName