پدر.............................
توسط : mary320960
 

پدر

 باز مي شود تو را بهانه کرد

 بهانه نفس تويي

 تويي که سرشاراز طراوت مريم هايي هستي که بوي عشق ميدهند

 پدرم

 باز مي شود  به تو اشاره کرد

 تويي که تکرار عشق در نبض زماني

 شباهت تو با ماه آسمان اينست:

 هر دو از آسمان هر دو مهربان و هر دو چون دريا بيکران........   

  

جمعه 17/1/1386 - 16:11
پسندیدم 0
UserName