برداشتن کلیک راست از کلیه فلدرها و آیکونها وچیزهای دیگر نظر نمی دی
برداشتن کلیک راست از کلیه فلدرها و آیکونها وچیزهای دیگر

این مورد هم شاید به درد بعضی ها بخوره.با این کار راست کلیک از درایوها فلدرها استارت و... برداشته میشه.به داخل registry رفته و این مسیر رو دنبال کنید .HKEY_CURRENT_USER=>Software=>Microsoft=>Windows=>CurrentVersion

Policies=>Explorer یک Binary Value ایجاد کرده نام آن را NoViewContextMenu بگذارید و به آن مقدار ۰۱۰۰۰۰۰۰ بدهید

جمعه 17/1/1386 - 15:57
پسندیدم 0
UserName