حرف هاي عاشقانه * * « حتما اين مطلب رو بخوانيد ! »
توسط : mary320960
  

 حرف هاي عاشقانه  

 

به چشمانت بياموز که هر کسي ارزش ديدن ندارد....
به دستانت بياموز که هر گلي ارزش چيدن ندارد....
به قلبت بياموز که هر بي سرو پايي در آن جايي ندارد....
به دلت بياموز اگه روزي تنها ماند طلب عشق زهر بي سرو پايي نکند.

 * * *

اگر كسي را دوست ميداري تركش كن. اگر قسمت تو باشد باز ميگردد. اگر هم باز نگشت يعني به تو تعلق نداشت. پس همان بهتر كه رفت...

 * * *

 داستان غم انگيز زندگي اين نيست که انسانها فنا مي شوند ، اين است که آنان از دوست داشتن باز مي مانند.

* * *

  دريا باش که اگر کسي سنگ به سويت پرتاب کرد ، بگذار سنگ غرق شود نه آنکه تو متلاطم شوي.

 * * *

براي عشق تمنا كن ولي خار نشو.
براي عشق قبول كن ولي غرورت را از دست نده.
براي عشق گريه كن ولي به كسي نگو.
براي عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار پروانه ببينه.
براي عشق پيمان ببند ولي پيمان نشكن.
براي عشق جون خودتو بده ولي جون كسي رو نگير.

 * * *

 عشق چون ساعت شني است . با خالي شدن مغز ، قلب پر مي شود.

                                 

  

جمعه 17/1/1386 - 15:26
پسندیدم 0
UserName