جملات نغز
توسط : mersedeh

      سرعت پخش نگرش بد بیش تر از نگرش خوب است.

-         نگرش واقعیت درونی هرکس را برملا می کند و تظاهر آن، کارها و حرکات اوست.

-         تنها فرق بین موفقیت و شکست، نوع نگاه است.

-         هیچ عاملی نمی تواند افرادی را که دارای ذهنیت درست هستند از رسیدن به هدف و مقصود بازدارد و هیچ عاملی نمی تواند به کسانی که ذهنیت نادرست دارند کمک کند.

جمعه 17/1/1386 - 14:46
پسندیدم 0
UserName