جملات نغز
توسط : mersedeh

    اگر زندگی ات در خطر نیست. خود را به ستیز میفکن.

-         شهریاری که خشمگین باشد. قادر به تشکیل سپاه نیست و فرمانده ای که ناراضی باشد. قادر به جنگیندن نیست

-         بعد از چندی، شهریارخشمگین ممکن است شاد شود و فرمانده ناراضی راضی گردد. ولی سرزمینی که از دست رفت، دیگر به دست نمی آید و مرده به زندگی باز نخواهد گشت.

جمعه 17/1/1386 - 14:44
پسندیدم 0
UserName