جملات نغز
توسط : mersedeh
دست بگیر، شما را از دیگران جدا می کند، دست بده اتحاد ایجاد می کند.

-         وقتی از کار دست بکشید که کار شما انجام شده باشد، نه آنگاه که خسته شده اید.

جمعه 17/1/1386 - 14:42
پسندیدم 0
UserName