جملات نغز
توسط : mersedeh

 

ـ اگر فردي با رفتار ناصواب خود شما را به خشم آورد،يا به گونه اي ديگر شما را به خشم آورد،از خود بپرسيد با چه رفتاري به او آموخته ام كه مي تواند مرا آلت دست خود كند.

جمعه 17/1/1386 - 14:38
پسندیدم 0
UserName