جملات نغز
توسط : mersedeh
هر گاه خود را دوست بداريد،تاييد كنيد و بپذيريد،تقريبا غير ممكن است كه به كارهاي محدود كننده،مخرب و ناراستين،كه جز شكست حاصلي ندارد،دست بزنيد.
جمعه 17/1/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName