جملات نغز
توسط : mersedeh
حقيقت سنگين است لذا عده اي معدود حاضرند آنرا تحمل کنند

در هر شرايط سختي به اين بينديش که بدتر از اين هم ميتوانست باشد.
جمعه 17/1/1386 - 14:11
پسندیدم 0
UserName