به نظرم بیت خوبیه
توسط : Ebrahim000

صد بار بدی کردم و دیدم ستم ش را

خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردم

 نظر یادتان نره عزیزان

جمعه 17/1/1386 - 14:3
پسندیدم 0
UserName