نامردهارو دوست دارم
توسط : e.a.z

1- مرام فقط مرام گاو چون نگفت من گفت ما

 2- صفا فقط صفاي مورچه كه هر وقت گريه كرد هيچكس اشكش نديد

 3- رفيق فقط كلاغ نه بخاطر سياهيش به خاطر يه رنگيش

 4- معرفت فقط معرفت كرم نه به خاطر كرم بودنش به خاطر خاكي بودنش

 5- يه رنگي فقط يه رنگي ديوار كه هرچي مردو نا مرده بهش تكيه ميدن

 6- نامردارو خيلي دوست دارم چون اگه نباشن مردا مشخص نمي شن

جمعه 17/1/1386 - 12:29
پسندیدم 0
UserName