حضرت مهدى (عج ) زمامدار آينده جهان

حضرت مهدى (عج ) زمامدار آينده جهان
در درس پـيـشـيـن مـعـلوم شـد كـه اعـتـقـاد بـه ظـهـور يـك مـنـجـى آسـمـانـى ، مـيـان مـلل و اديـان ، مـشـترك است و از ديدگاه قرآن ، حكومت آينده جهان در اختيار صالحان خواهد بود و آنـان وارث زمـيـن هستند. اكنون مى خواهيم روشن كنيم كه در اعتقاد مسلمانان اعم از شيعه و سنى آن مـنجى آسمانى كه تشكيل دهنده حكومت واحد جهانى برمبناى دين پيامبر(ص ) است ، حضرت ((مهدى ))(عج ) است .
البته او در روايات به عنوان ((قائم ))، ((صاحب الامر))، ((دوازدهمين خليفه پيامبر)) و غير اينها نيز معرفى شده است ، امّا مشهورتر از همه ، نام مهدى است . اين عناوين همه يك مصداق را معرفى مى كنند و مسلمانان اين واژه ها و نامها را فقط بر يك شخص منطبق مى دانند كه همان ((مهدى ))(عج ) موعود پيامبر(ص ) است .
اوّليـن كـسـى كـه واژه ((مـهـدى )) را به عنوان نام آن منجى بزرگ به كار برده و او را به اين اسـم مـعـرفى كرده ، شخص ‍ پيامبر اكرم (ص ) است ، به همين جهت تمام مسلمانان از هر فرقه و گـروه ، بـا نـام مـهدى آشنا هستند و او را به عنوان دادگستر آينده جهان و موعود پيامبر(ص ) مى شناسند.(17

جمعه 17/1/1386 - 11:53
پسندیدم 0
UserName