هیچ گاه داخل جهنم نخواهد شد کسی که ...
توسط : maryam_raha

 

امام صادق (ع ) می فرمایند:

کسی که در حال سجده آیة الکرسی را بخواند ،هیچ گاه داخل جهنم نخواهد شد .

جمعه 17/1/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName