غيبت
توسط : shokry1344
 
به نام خدا
رسول اکرم(ص)

کفاره غيبت اين است که براي شخصي که از او غيبت کرده اي ، آمرزش بطلبي.

جمعه 17/1/1386 - 1:13
پسندیدم 0
UserName