محمد (ص)مي آيد...
توسط : ali_ 110
اللّهم صلّ علي محمّد وآل محمّد

از نسل ابراهيم بت شكن، از سلاله پاكان، از دامن «آمنه» عفيف ، ازمكه معظمه ، از خانه خدا...
از ديار يار، و كوي وحي مي آيد ، از سوي خدا ، بادروازه هايي از علم و عرفان ، و مرجان هايي از آيه و سنت.
مي آيد ، تا درد«جهل» را با داروي «حكمت» درمان كند
تا خفتگان را بيدار كند
تا بندگان«دنيا» را ، سروران «آخرت» نمايد
تا بيماري شرك را با پيام توحيد ، شفابخشد
تا مردم را از«ستم اديان» تحريف شده ، به «عدل اسلام» بكشانند
تا از«اطاعت مخلوق» به «طاعت خالق» دعوت كند
تا بذر «فضيلت» را در«مزرعه جان» هابكارد
آري آو مي آيد...
 
جمعه 17/1/1386 - 0:29
پسندیدم 0
UserName