نصیحت ...
توسط : 01_uniqe
 

بهترین موقعیت

برای نصیحت در دو زمان است :

وقتی که از شما خواسته می شود

و زمانی که

درس زندگی دادن فرا می رسد .

Regards : Unique

جمعه 17/1/1386 - 0:5
پسندیدم 0
UserName