حضرت مهدي
توسط : shokry1344
 
 
 
 
به نام خدا
 
امام صادق عليه السلام ميفرمايند:
« آنكس كه همه انبياء را قبول داشته و حضرت مهدي عليه السلام
را انكار نمايد،مانند كسي است كه به همه انبياء اقرار نموده نبوت
محمد صلي الله عليه و آله را انكار نمايد. »
پنج شنبه 16/1/1386 - 21:49
پسندیدم 0
UserName