شمع و پروانه . . .
توسط : عافی

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت

گفت اي عاشق ديوانه فراموش شوي

سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد

گفت طولي نكشد تو نيز خاموش شوي

پنج شنبه 16/1/1386 - 16:0
پسندیدم 0
UserName