بازاريابي در محيط تجارت الكترونيك
توسط : motaharehs
 

  

چكيده:

 
تحولات پرشتاب در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تغييرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي گسترده اي را موجب شده است. جهاني شدن در حقيقت ثمره پيشرفتهاي شگفت انگيز در بخش فناوري اطلاعات است.

به گفته كارشناسان علم مديريت، شركتهايي مي توانند در عصر حاضر در بازار امروز به رقابت بپردازند كه با زبان و ابزارهاي آن آشنا باشند. به گفته مايكل پورتر، اينترنت توانسته نقش گذشته استراتژي و رقابت را دگرگون سازد. به اين منظور شركتهايي كه بخواهند در تجارت الكترونيك موفق باشند داشتن ويژگيهاي بازاريابي در محيط الكترونيك الزامي است و قطعاً در عصر جديد آنها براي حضور چشمگير در بازارهاي پررقابت امروز بايد به ديدگاهها و پارادايم هاي جديد دست يابند.

 

 

 

 

 

 

مقدمه:


افزايش دسترسي عموم مردم به اينترنت باعث شده است تا امكان تجارت از طريق تار جهان گستر از جايگاه ويژه اي برخوردار شود. ويژگيهاي تجارت الكترونيك از قبيل جهاني ساختن تجارت، برداشتن محدوديتهاي زماني و مكاني، كاهش قيمت منابع جهت خريد، افزايش درصد فروش، عدم وجود محدوديت زماني در معاملات، دسترسي آسان به اطلاعات مورد نياز، كاهش چشمگير هزينه هاي معاملاتي، كاهش هزينه هاي زماني معاملات و بسياري ديگر از مزاياي تجارت الكترونيك باعث رشد چشمگير آن شده است.

تجارت الكترونيك باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است. به عنوان مثال، ظهور و ورود سريع رقباي جديد حتي از خارج محيط كسب و كار ذيربط به بازار، جهاني شدن بازار و جهاني شدن رقابت، رقابت شديد در استانداردها و از اين دست تغييرات به شمار مي روند.

بـازديدكنندگان معمولاً در جستجوي سايت ها به دنبال محصولات با قيمــت نـــازل تري هستند.
بنابراين، در بازاريابي الكترونيك رقابت شديدتر است و بايد بر روابط بلندمدت بر خط تاكيد شود. حدود 80 درصد فروشندگان بر خط در آمريكا، معتقدند كه براي بازديد مجدد از سايت، قيمت مهمترين عامل است. برخي از شركتها براي جذابتر جلوه دادن سايت خود جدول زمان‌بندي مسابقات ورزشي را در سايت به نمايش مي گذارند و يا اينكه به بازديدكنندگان اين امكان را مي دهند كه موسيقي مورد علاقه خود را انتخاب كنند

پنج شنبه 16/1/1386 - 14:23
پسندیدم 0
UserName