سخاوت ایران
توسط : hrmmusic

بعد از دستگیری متجاوزان نظامی انگلیسی در روز3 فروردین 1386به حریم آبهای ایران در روز15 فروردین و بعد از گرفتن اعتراف از انان پیام ازادی انها ازرئیس جمهور محترم آقای احمدی نژاد شنیده شد که حتی با این کار خود نظامیان انگلیسی شوکه شدند و امروز یعنی 16 فروردین به خانه خود باز خواهند گشت که این کار سخاوت ایران را به نمایش می گذارد که این کار ما بازتاب گستردهای در رسانه های جهان داشت.

پنج شنبه 16/1/1386 - 11:30
پسندیدم 0
UserName