اسلام دومین دین در کشور دانمارک است
توسط : Ebrahim000

اسلام دومین دین در کشور دانمارک است

فعالیتهای روزانه دفتر انجمن جهانی مسلمانان: دفتر این انجمن هر روز شاهد حضور مردم مسلمان به آن بوده که مسلمانان برای استفاده از سخنان و بیانات مبلغان در امور دعوت و ارشاد به آنجا مراجعه کرده اند، در این میان سخنان مسلمانان شنیده شده و نیازهای انسانی و علمی آنها مرتبط با دین اسلام مورد توجه قرار گرفته و به آنها توصیه های لازم و مناسب ارائه شده است .

معرفی اسلام: این دفتر دیدارهای خاصی برای دانش آموزان مدارس، دانشجویان دانشگاهها و برای کسانی که تمایل به شناخت دین اسلام داشتند را با حضور استادان، مبلغان و اندیشمندان برگزار کرد و آنها با معلمان و استادان خود به مسجد انجمن رفته و سخرانیهای آنها را درباره مبانی و تعالیم اسلام و تشویق بر احترام به دیگران گوش دادند.

خطابه های جمعه: خطبه های نماز جمعه، کلاسهای درس روزانه و هفتگی این دفتر بر تحکیم مبانی و اصول اسلام، عقاید اسلامی صحیح در قلب نسلهای جدید مسلمانان و تلاش برای جلوگیری از پدیده ارعاب و خشونت تأکید داشت.

مشارکت دفتر انجمن در برگزاری همایشها و سمینارها: این دفتر در فعالیت همایشها و سمینارهایی که بخشهای مختلف حکومت تنظیم می کرد مشارکت کرده و سخنرانیها و مقاله هایی متناسب با این همایشها و در راستای معرفی اسلام و تأکید بر مبانی اسلام ارائه داد. بزرگترین این مشارکتها در آموزشگاهها و مدارس خاص و یا در خانه سالمندان با نظارت بر تلاشهای خیریه و انسانی برگزار شد، آنها مشارکتهایی نیز در کلیساهای محلی داشتند.

این دفتر در ادامه، گزارشهای نیز از وقایع مثبت مسلمانان ارائه داده است:

- افزایش تعداد مسلمانان در دهه اخیر در دانمارک، سوئد و نروژ تا جائیکه دین اسلام در این کشورها دین دوم پس از مسیحیت به شمار می رود.

- رشد و بیداری شوراهای جوانان و ایجاد گروههایی از نسل دوم اقلیت مسلمان که به مبانی اسلام و تعالیم آن تمسک جسته و به دعوت به سوی آن اقدام می کردند.

- افزایش توجه علما و اندیشمندان شرق و غرب به این کشور و افزایش استقبال از اسلام.

- آمادگی از سوی شخصیتهای برجسته و تأثیرگذار در تصمیمات دولت برای گردهمایی با مسلمانان و گفتگو با آنها و شنیدن درخواستهای آنها و افزایش مشارکت سیاسی مسلمانان در دانمارک.

به گزارش مهر، بر اساس آمار نیمه رسمی این کشور در سال 2000 به صورت تقریبی می توان گفت در میان جمیعت 3/5 میلیون نفری دانمارک، 160 هزار مسلمان زندگی می کنند که به طور تقریبی کمتر از 3 درصد جمیعت این کشور را تشکیل داده اند.

اغلب جمعیت دانمارک را مسیحیت تشکیل داده اند که اکثریت این مسحیان دارای مذهب پروتستان هستند. آزادی دینی در دانمارک جزئی از قانون اساسی این کشور محسوب می شود. 19 جامعه مختلف دینی مسلمانان در دانمارک از جایگاه انجمنهای دینی برخوردارند و می توانند از مزایای مالیاتی استفاده کنند. این در شرایطی است که برخلاف اکثر کشورهای غربی، جدایی دین و دولت در کشور دانمارک معنای چندانی ندارد و مزایای اقتصادی و فرهنگی این کشور به کلیسای دولتی دانمارک می رسد و با هیچکدام از اقلیتهای دینی به اشتراک گذاشته نمی شود.

نظر یادتان نره عزیزان

پنج شنبه 16/1/1386 - 11:7
پسندیدم 0
UserName