انديشه وحدت اسلامى در عصر حاضر
 

وحدت اسلامى به دو نوع تقسيم مى‏شود:

1 - وحدت علمى

2 - وحدت عملى.

براى تحقق وحدت علمى، بايد به بحث‏وبررسى و مطالعه مسائل مورد اتفاق و اختلاف ميان مكتب اهل بيت‏عليهم‏السلام و روش خلفا بپردازيم. اما مهمترين موارد اتفاق، عبارتند از:

1 - قرآن كريم

ما مسلمانان در تمام دنيا قرآنى اعم از چاپى، خطى و مكتوب به خط كوفى و نسخ يا هر خط ديگرى جز همين قرآن (1) نداريم و قرآن ديگرى جز آن، در هيچ شهر يا خانه يا غارى و نزد هيچ مسلمان و غيرمسلمانى يافت نمى‏شود. پس اين بدگوييهاى ما از يكديگر براى چيست؟!

ما بايد بر گرد قرآن جمع و با يكديگر متحد شويم. البته درباره قرآن احاديثى در منابع اسلامى هر دو مذهب [مكتب اهل بيت‏عليهم‏السلام و مكتب خلفا] وجود دارد كه اگر بخواهيم از آنها الهام بگيريم، گمان مى‏كنيم قرآن كم و زياد شده است و اين مساله خود از موارد اختلاف ميان ماست. و ما در حال حاضر بايد اين احاديث را رها كنيم و بعدا در يك فرصت مناسب به بحث و بررسى همه آنها بپردازيم.

پنج شنبه 16/1/1386 - 7:55
پسندیدم 0
UserName