* یک عاشقانه آرام*
توسط : maryam_raha

 

آبي تر از آنم که بي رنگ بميرم

از شيشه نبودم که با سنگ بميرم

من آمده بودم که تا مرز رسيدن

همراه تو فرسنگ به فرسنگ بميرم

 تقصير کسي نيست که اينگونه بميرم

 شايد که خدا خواست که دلتنگ بميرم!

چهارشنبه 15/1/1386 - 22:17
پسندیدم 0
UserName