خانه اي که در آن قرآن خوانده نمي شود.......
توسط : shokry1344
به نام خدا
امام صادق عليه السلام:
خانه اي که در آن قرآن خوانده نمي شود و از خدا ياد نمي گردد، برکتش کم شده ، فرشتگان آن را ترک مي کنند و شياطين در آن حضور مي يابند.
 
چهارشنبه 15/1/1386 - 18:26
پسندیدم 0
UserName