ترفند کامپیوتری
تعیین برنامه جهت اجرای سی دی های صوتی قرار داده شده در Cdrom
کلید زیر را پیدا کنید :
HKEY_CLASSES_ROOT\AudioCD\Shell\Play\Command
یک متغیر به نام default در اینجا موجود است که معمولا توسط خود ویندوز به Media Player ست شده است حال اگر قصد تغییر آنرا دارید به صورت زیر عمل کنید :

تنظیم برای Winamp :
"C:\Program File\Winamp3\Winamp3.exe" /CD:%1
یا اگر از برنامه دیگری استفاده میکنید آدرس آنرا وارد کنید .
حال جهت فعال شدن سیستم را reset کنید
چهارشنبه 15/1/1386 - 18:11
پسندیدم 0
UserName