مذهبی
توسط : mhskek

بسمه تعالی

وقتی متولد می شویم در گوشمان اذان می گویند  وقتی می میریم برایمان نماز می خوانند  چه قدر کم است فاصله ی اذان تا نماز !

چهارشنبه 15/1/1386 - 15:30
پسندیدم 0
UserName