::: یک عاشقانه آرام:::
توسط : maryam_raha

 

من آن شمعم که با سوز دل خویش

فروزان می کنم کاشانه ای را

اگر خواهم که خاموشی گزینم

پریشان می کنم کاشانه ای را

چهارشنبه 15/1/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName