سخنان کوتاه از امام علی (ع)
توسط : maryam_raha

 

* از فرو مایگان بپر هیزید  اینان مردمی هستند که از خدا نمی ترسند .

*هیچ کاری نزد خدا بهتر از نماز نیست.

*مسلمان ائینه مسلمان است اگر لغزشی از مسلمانی دیدید با نرمی راهنمایی و نصیحتش کنید .

 

 

چهارشنبه 15/1/1386 - 13:15
پسندیدم 0
UserName